Avís Legal

En compliment de la llei vigent sobre tractament de dades de caràcter personal LOPD i RGPD així com, de la de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI) li fem coneixedor que aquesta web és responsabilitat de la mercantil Associació BIOFÍSICA’T, Aprenent a observar la salut amb NIF. G-06867030, i amb domicili social en: C/CARME, 8-08340 VILASSAR DE MAR (BARCELONA). D’igual forma li informem que les seves dades personals que puguin recaptar-se en aquesta comunicació seran tractades amb la finalitat de gestionar i atendre els serveis sol·licitats, i sota les directrius de la nostra política de privadesa, que pot consultar a l’apartat “Política de Privadesa”.

Per a la utilització de la Pàgina es requereix l’acceptació expressa de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en el present Avís Legal, així com de cadascuna dels advertiments o clàusules específiques que s’estableixin per a la contractació de determinats serveis, compres o ús de zones de la Pàgina.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar la mateixa.

ÚS DE LA PÀGINA

L’usuari s’obliga a no utilitzar la Pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, s’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

Associació BIOFÍSICA’T, Aprenent a observar la salut, actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis i venda d’articles, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals.

Associació BIOFÍSICA’T, Aprenent a observar la salut, podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb el si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar contrari a l’expressat en el present Avís Legal

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, salvo per a ús personal i privat.

La Companyia no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial, de la informació continguda a la Pàgina, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense la nostra autorització prèvia.

ENLLAÇOS O LINKS

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per la nostra banda. En qualsevol cas, no podrem ser considerats responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal. Recomanem la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privadesa d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a la nostra pàgina haurà de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. Associació BIOFÍSICA’T, Aprenent a observar la salut es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

RESPONSABILITATS

La Companyia no serà responsable directa ni subsidiàriament de:

La velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.

Els danys que puguin causar-se en els equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.

Els casos en què un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. La Companyia no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme a l’establert en el present Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:

Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a la Companyia per mitjà de la Pàgina o a la Pàgina.

De la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, que danyi els drets de tercers, o que sigui nociva i/o perjudicial.

PROTECCIÓ DE DADES

Associació BIOFÍSICA’T, Aprenent a observar la salut, posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web de la seva titularitat la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals a l’apartat denominat “Política de Privadesa” de la web.

Associació BIOFÍSICA’T, Aprenent a observar la salut L’informa que s’adopten les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que vostè ens faciliti, per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

La navegació per la Pàgina deixa com a rastre l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés, aquestes dades únicament seran utilitzats amb la finalitat d’elaborar dades estadístiques de la Pàgina.

LEGISLACIÓ

El present Avís Legal es troba redactat en català, i es troba sotmès a la legislació espanyola i europea vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l’acceptació d’allò establert en el present Avís Legal se sotmetran als Tribunals i Jutjats competents.

Contacta’ns

937 540 222
secreteria@biofisicat.org
Carrer del Carme Nº8 Vilassar de Mar 08340 Barcelona

Fes-te soci

Per nosaltres el teu suport és fonamental per a la divulgació del coneixement biofísic de la salut.

0
    0
    El teu carretó
    El teu carro està buitTornar a la botiga